Privacyverklaring

Ik respecteer de privacy van mijn website bezoekers en klanten. Ik verwerk persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

De website www.louderwebdesign.nl wordt beheerd door Marlou de Rijke.

Marlou de Rijke is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens in de zin van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (hierna: Wbp).

Louder Webdesign
Marlou de Rijke
Willem Buytewechstraat 129A
3024XC Rotterdam

KvK 24452022
Btw NL1540.51.639.B01
Tel 06 50 425 839
Email marlou@louderwebdesign.nl

Met welk doel gebruik ik de persoonsgegevens?

  • Jouw persoonsgegevens worden door Louder Webdesign slechts gebruikt om jouw aanmelding van hosting (en domeinnaam) of een andere dienst te verwerken en registeren. Daarnaast gebruiken wij de gegevens ook voor de administratie van Louder Webdesign. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met jouw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Een uitzondering is de domeinregistratie, zie de partijen hieronder.
  • Ook gebruiken we de gegevens om contact met je op te kunnen nemen, met betrekking tot aanvragen, offertes en facturen.

De gegevens die ik verzamel:

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres;
  • Telefoonnummer;
  • Straat en huisnummer;
  • Postcode en woonplaats;
  • KvK-nummer en bedrijfsnaam (indien van toepassing).

Met wie deel ik jouw persoonsgegevens?

• Jouw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk.
Louder Webdesign verstrekt informatie zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Met uitzondering van de hieronder genoemde partijen. Dit is een vereiste om de domeinnaam op jouw naam te zetten.

• Ik gebruik servers in beheer door Neostrada. Voor het registreren van de domeinnaam is een registratie bij het SIDN nodig

• Een (deel van) jouw gegevens kunnen verstrekt worden aan derden die ten behoeve van mij een deel van de verwerking op zich zullen nemen. Zo gebruik ik Moneybird voor facturering en offertes. Ook maak ik gebruik van externe cloudopslag van Dropbox die voor mij foto’s en administratie bestanden opslaat. Deze partijen zijn een verwerker in de zin van de AVG. Deze verwerker is gevestigd in de Verenigde Staten. Jouw gegevens kunnen dus worden doorgegeven, opgeslagen en verwerkt in de Verenigde Staten. [De doorgifte van deze gegevens gebeurt op grond van het EU-VS Privacy Shield Framework.]

Beveiliging persoonsgegevens

Om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen, zijn passende technische maatregelen genomen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die verwerkt worden. Denk aan een SSL-certificaat en tweestapsverificatie.

Social media

Deze website heeft een koppeling naar Instagram, Spotify en Linkedin. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan.

Instagram: [https://www.instagram.com/about/legal/privacy/?hl=nl]
Linkedin: [https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy]
Spotify: [https://www.spotify.com/nl/legal/privacy-policy/]

Links

Op deze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten Louder Webdesign. Het kan zijn dat deze externe websites ook gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Bewaartermijn

Je gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen.

Jouw gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een overeenkomst, bewaar ik in ieder geval zolang jij mijn diensten afneemt en tenminste voor een periode van 5 jaar, om aan mijn wettelijke plicht te voldoen. Na afloop van de periode van 5 jaar verwijder ik jouw gegevens binnen 1 jaar.

Rechten

Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens en het recht om jouw persoonsgegevens te rectificeren. Als je wil weten welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden, dan kun je een schriftelijk inzageverzoek doen. Mochten jouw gegevens onjuist, onvolledig of niet relevant zijn, dan kan je schriftelijk verzoeken om jouw gegevens te wijzigen of aan te vullen.

Als jij jouw toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens van jou te verwerken, heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken, waarna je gegevens niet meer op basis van die toestemming verwerkt zullen worden. Het intrekken van deze toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van jouw toestemming, die plaatsvond vóór deze intrekking.

Daarnaast heb je een recht op het wissen van jouw persoonsgegevens, een recht op het beperken van de verwerking en een recht om tegen de verwerking bezwaar te maken. Bovendien heb je recht op het overdragen van, of het overdraagbaar maken van jouw gegevens. Ook hiervoor kun je een schriftelijk verzoek doen.

Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de manier waarop ik met jouw gegevens omga. Deze klacht kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je verzoek zal binnen 4 weken in behandeling genomen worden. Onder schriftelijk wordt ook verstaan een e-mail. Je kunt je verzoek e-mailen aan info@louderwebdesign.nl

Wijzigingen

Ik behoud me het recht voor wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. De wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding.

Cookie policy

Deze website gebruikt analytische cookies om geanonimiseerd bezoekersstatistieken bij te houden. Zo kunnen we de website verbeteren. Deze cookies worden geïnstalleerd middels Google Analytics. Klik hier om jouw gegevens te beveiligen. Klik hier voor meer informatie over de privacy-instellingen van Google.

Het is mogelijk om cookies volledig uit te schakelen voor deze (en andere sites). Dit kan het meest effectief via de browser. Bekijk de hulp documentatie van jouw browser of bekijk het artikel op de website van de Consumentenbond waar dit voor alle browsers wordt uitgelegd.

Ik wil mijn cookie-instellingen wijzigen

Heb je ooit, bewust of onbewust, een keuze gemaakt voor bepaalde cookies maar wil je deze keuze herzien? Dat kan. Neem dan contact met mij op.